افزونه جلالی را نصب کنید. 10 جماد ثاني 1442 Saturday, 23 January , 2021
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

شهادت، نشانه‌ استواری است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

ادامه نوشته
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

شهادت، نشانه‌ استواری است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

اخباراخباراخباراخباراطلاعیهیادداشت
  ۲۸تیر
  گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

  * گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

  ۲۸تیر
  شهادت، نشانه‌ استواری است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

  مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

  ۲۸تیر
  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

  ۲۳تیر
  هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

  دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

  ۲۸تیر
  گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

  * گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

  ۲۸تیر
  شهادت، نشانه‌ استواری است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

  مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

  ۲۸تیر
  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

  ۲۳تیر
  هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

  دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

  ۲۸تیر
  گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

  * گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

  ۲۸تیر
  شهادت، نشانه‌ استواری است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

  مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

  ۲۸تیر
  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

  ۲۳تیر
  هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

  دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

  ۲۸تیر
  گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

  * گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

  ۲۸تیر
  شهادت، نشانه‌ استواری است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

  مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

  ۲۸تیر
  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

  ۲۳تیر
  هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

  دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

  ۲۸تیر
  گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

  * گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

  ۲۸تیر
  شهادت، نشانه‌ استواری است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

  مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

  ۲۸تیر
  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

  ۲۳تیر
  هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

  دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

  ۲۸تیر
  گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

  * گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

  ۲۸تیر
  شهادت، نشانه‌ استواری است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

  مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

  ۲۸تیر
  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

  بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

  شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

  ۲۳تیر
  هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

  السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

  دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

آخرین مطالب

۲۸تیر
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

۲۸تیر
شهادت، نشانه‌ استواری است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

۲۸تیر
شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

۲۳تیر
هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

آخرین مطالب

گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

سیاسی

۲۸تیر
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

۲۸تیر
شهادت، نشانه‌ استواری است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

۲۸تیر
شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

۲۳تیر
هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

سیاسی

۲۸تیر
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا...

مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

سیاسی

۲۸تیر
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

سیاسی

۲۸تیر
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

سیاسی

۲۸تیر
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

۲۸تیر
شهادت، نشانه‌ استواری است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

۲۸تیر
شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

۲۳تیر
هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین (ع)

دلـم یه کربـلا میخواهد… بغض هایم را گذاشته ام بین الحرمین بشکنم… دردو دل هایم را گذاشته ام برای امام حسین بگویم… نگاهم را کنار گذاشته ام برای دیدن شش گوشه… کم تر صحبت میکنم

گالری عکس

6 ماه قبل

عکس شهدا

ملت نیوز در استانها

۲۸تیر
گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جایگاه والای خانواده معظم شهدا

* گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید، از خود شهادت، کمتر نیست. * لحظه‌ شهادت، جزء شیرین ترین لحظات هر شهیدی است. * هر ملتی که هنر شهادت را یاد گرفت، برای همیشه سربلند است. * پروردگارا! به محمد و آل محمد (ص)، سرنوشت آن کسانی که قدر شهادت را می‌ دانند و آن را می‌ […]

۲۸تیر
شهادت، نشانه‌ استواری است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد خانواده معظم شهدا

مادرانی را که عزیزانشان به شهادت رسیده بودند، ما دیدیم. آن چنان از خودشان استقامت نشان می‌ دادند که انسان را به حیرت فرو می‌ برد. * مادران شهدا، از لحاظ قوت و قدرت، حقیقتاً بی‌ نظیرند. * زمان، همه چیز را کهنه می‌ کند، مگر خون شهید را. * شهادت، نشانه‌ استواری است. * شهدا غالباً عناصر پولادین جبهه‌ جنگ […]

۲۸تیر
شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است.

بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد شهادت

شهادت بالاترین پاداش و مزد جهاد فی سبیل الله است. * شهادت، یکی از مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا می‌ دهد. * شهادت، همیشه با ارزش است و فداکاری در راه خدا، همیشه کاری عظیم و ارجمند است. * باید یاد حقیقت و خاطره‌ شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن، زنده نگه داشت. * شهدا، علاوه بر […]

گالری فیلم

فیلم شهدا

۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۲:۱۶