شهید محمد ابراهیم همت ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

شهید محمد ابراهیم همت

خاطراتی از شهید همت   خاطره ۱ هر وقت با او از ازدواج صحبت می‌کردیم لبخند می‌زد و می‌گفت‌: “من همسری می‌خواهم که تا پشت کوههای لبنان با من باشد چون بعد از جنگ تازه نوبت آزادسازی قدس است‌.” فکر می‌کردیم شوخی می‌کند اما آینده ثابت کرد که او واقعا چنین می‌خواست‌. در دیماه سال […]

خاطرات شهدا
چیزی یافت نشد !