شهید عباس بابایی ۳۱ مرداد ۱۳۹۷

شهید عباس بابایی

وصیت نامه اول    بسم الله الرحمن الرحیم  همسرم ! راه خدا را انتخاب کن که جز این راه دیگری برای خوشبختی وجود ندارد . . . ملیحه جان همانطوری که میدانی احترام مادر واجب است . اگر انسان کوچکترین ناراحتی داشته باشد اولین کسی که سخت ناراحت می شود مادراست که همیشه به فکر […]

وصیت نامه
چیزی یافت نشد !